پایگاه قرآنی رسالت

آموزشی - قرآنی- مذهبی

پایگاه قرآنی رسالت
(ما سعی و وظیفه داریم تامطالب مربوط به: قرائت،روخوانی،روانخوانی،تجوید
وحفظ قرآن کریم و موارد دیگری را جهت استفاده علاقه مندان جمع آوری نموده و در دسترس عموم قرار دهیم)دراين سایت
در كل اينترنت
پیوندهــا
آموزش ها

قرآن آنلاین

مجموعه کامل ترتیل

گنجینه قرائت

تلگرام ما

آخرین نظرات شما

۱۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده استمشخصات کتاب:
عنوان کتاب:خواص کامل سوره های قرآن کریم همراه با فضائل و فضیلت ها و ختومات مجرب

دانلود فایل PDF

حجم فایل 3 مگابایت


دانلودفایل اندروید

حجم فایل 8 مگابایت

(اسفندیاراسکندری)

8.61 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 02
  7.97 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 03
  9.22 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 04
  7.67 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 05
  7.49 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 06
  5.8 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 07
  12.7 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 08
  14.22 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 09
  4.56 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 10
  8.47 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 11
  6.74 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 12
  6.42 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 13
  7.71 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 14
  6.43 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 15
  7.79 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 16
  10.9 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 17
  11.57 MB
(اسفندیاراسکندری)
(اسفندیاراسکندری)
(اسفندیاراسکندری)
(اسفندیاراسکندری)
(اسفندیاراسکندری)
(اسفندیاراسکندری)
(اسفندیاراسکندری)
(اسفندیاراسکندری)
(اسفندیاراسکندری)