پایگاه قرآنی رسالت

آموزشی - قرآنی- مذهبی

پایگاه قرآنی رسالت
(ما سعی و وظیفه داریم تامطالب مربوط به: قرائت،روخوانی،روانخوانی،تجوید
وحفظ قرآن کریم و موارد دیگری را جهت استفاده علاقه مندان جمع آوری نموده و در دسترس عموم قرار دهیم)دراين سایت
در كل اينترنت
پیوندهــا
آموزش ها

قرآن آنلاین

مجموعه کامل ترتیل

گنجینه قرائت

تلگرام ما

آخرین نظرات شما

userupload_2012_13881545541361801572_57

دانلوددرادامه مطلب:

1001-الفتح والنازعات 2

5.1 MB

1002-الفتح والنازعات والنصر إیران

4.9 MB

1003-الفتح والنجم والبلد کاملة والفاتحة - حطیط ابو حماد

10.5 MB

1004-الفتح والنجم والبلد

7.2 MB

1005-الفتح والنجم والقمر والکافرون السنبلاوین 1985

7.5 MB

1006-الفتح والنجم والکوثر والکافرون البکاریه 1990

2.3 MB

1007-الفتح والنجم والکوثر

5.2 MB

1008-الفتح

5.8 MB

1009-الفجر ایران

2.4 MB

1010-الفجر والبلد ایران

3.9 MB

1011-الفجر والبلد والشمس

5.9 MB

1012-الفرفان من ایران

5.4 MB

1013-الفرقان 1

7.8 MB

1014-الفرقان 1-76

5.4 MB

1015-الفرقان 2

7.3 MB

1016-الفرقان 3

5.5 MB

1017-الفرقان 4

8.2 MB

1018-الفرقان 57-71

4.4 MB

1019-الفرقان ایران

5.5 MB

1020-الفرقان بمنیا القمح

9.6 MB

1021-الفرقان قریه دماص مرکز میت غمر دقهلیه 1993

9.4 MB

1022-الفرقان من التلفزیون المصرى

8.2 MB

1023-الفرقان من ایران 1

2.5 MB

1024-الفرقان من ایران 2

1.6 MB

1025-الفرقان من ایران 3

1.6 MB

1026-الفرقان والبلد والعلق والقدر والفاتحه رائعة 1985

12.1 MB

1027-الفرقان والشمس والفاتحة الزهایرة السنبلاوین دقهلیة 24-9-1995

6.5 MB

1028-الفرقان والنصر کاملة حفلة من ایران

2.6 MB

1029-الفرقان وقریش

7.4 MB

1030-الفنح والنجم میت أبو خالد میت غمر

8.5 MB

1031-القارعة والقصار

6.5 MB

1032-القارعه والتکاثر والقصار وفاتحة الکتاب واول الابقره من اذاعة ایران

6.8 MB

1033-القارعه والقصار أمسیة کوم بنى میراث 4-11-1985 رائعه

7.1 MB

1034-القصار أمسیه

5.7 MB

1035-القصار أولیله میت غمر دقهلیه الخمیس 9-2-1978

11.3 MB

1036-القصار من مسجد حسین فهمی بالقصاصین

6.9 MB

1037-القصص - العادیات منیا القمح

6.2 MB

1038-القصص - العباسیة 1989

14.8 MB

1039-القصص - رائعة مسجد الحسین 1992

7.6 MB

1040-القصص - کفر النعمان میت غمر

8.4 MB

1041-القصص - منیا القمح 1985

6.8 MB

1042-القصص - میت عاصم1982

13.4 MB

1043-القصص (الآخر-83) و الإنفطار و القریش و الکوثر و الکافرون ایران

7.9 MB

1044-القصص 1

7.6 MB

1045-القصص 1-21

12.6 MB

1046-القصــص 1-25 کفر النعمــان میت غمر أمسیه دینیه

8.4 MB

1047-القصص 1-28 جمیزة بنی عمرو شرقیه 1989

13.3 MB

1048-القصص 2

11.6 MB

1049-القصص 3

7.8 MB

1050-القصص 4

14.0 MB

1051-القصص 5

8.7 MB

1052-القصص 6

6.6 MB

1053-القصص 82-88 والقصار

7.0 MB

1054-القصص أجا دقهلیه 1994

12.2 MB

1055-القصص الرحمن 1

13.0 MB

1056-القصص الرحمن 2

9.4 MB

1057-القصص الرحمن 3

9.3 MB

1058-القصص السنبلاوین

10.2 MB

1059-القصص الشمس

7.8 MB

1060-القصص العباسیه 17-2-1989

14.4 MB

1061-القصص الواقعة وقریش من القاهرة 1988

7.7 MB

1062-القصص أمسیه دینیه کفر النعمان میت غمر

1.9 MB

1063-القصص إیران

7.3 MB

1064-القصص جمیزة بنی عمرو 1989

1.3 MB

1065-القصــص دیو الوسطى السنبلاوین 30-6-1991

13.9 MB

1066-القصص عزاء بقریه (طوخ الاقلام ) دقهلیة بقریه 1989

10.8 MB

1067-القصص من اذاعة ایران للقرآن

11.8 MB

1068-القصص من ایران

7.0 MB

1069-القصص من عزاء

2.6 MB

1070-القصص من ناهیا

14.8 MB

1071-القصص میت غمر الثمانینات

12.4 MB

1072-القصص والبلد وقریش والقصار من اذاعة ایران للقرآن الکریم

9.1 MB

1073-القصص والرحمن والقصار کفرغنام السنبلاوین دقهلیه 1979

10.8 MB

1074-القصص والرحمن والنازعات من أولیلة 1992

7.9 MB

1075-القصص والعنکبوت المصحف المرتل

6.7 MB

1076-القصص والعنکبوت بشالوش میت غمر 1981

6.5 MB

1077-القصص والعنکبوت خطیره

6.3 MB

1078-القصص والقصار من سلامون القماش دقهلیة 30-10-1991

10.0 MB

1079-القصص والقمر والرحمن میت العامل 1982

8.8 MB

1080-القصص وقصار السور

10.8 MB

1081-القصص1-25

7.7 MB

1082-القلم 1

1.5 MB

1083-القلم و الحاقة و المعارج

5.7 MB

1084-القلم والحاقٌة والمعارج خارجی

5.9 MB

1085-القلم والحاقه والنازعات جمیزة بنی عمرو شرقیه

9.0 MB

1086-القلم والحاقه وقریش

5.9 MB

1087-القمر 49-55 والرحمن 1-30 والقصار

13.1 MB

1088-القمر 49-55 والرحمن 1-30

9.3 MB

1089-القمر الرحمن 2

8.5 MB

1090-القمر الرحمن القصار

13.9 MB

1091-القمر الرحمن النازعات

11.4 MB

1092-القمر الرحمن قریش الکوثر الفاتحة وأول البقرة - المناجاة الکبرى الحسینیة 1986

9.9 MB

1093-القمر الرحمن نادرة

9.2 MB

1094-القمر إنا کل شئ خلقناه بقد روالرحمن 2

9.7 MB

1095-القمر والرحمن 1

5.3 MB

1096-القمر والرحمن 1985

5.6 MB

1097-القمر والرحمن أمسیه

4.1 MB

1098-القمر والرحمن منیه النصر 1985

13.2 MB

1099-القمر والرحمن والأعلى والغاشیة منیة النصر 1989

6.5 MB

1100-القمر والرحمن والأعلى والغاشیه والفاتحه منیة النصر 1989

13.3 MB

1101-القمر والرحمن والبلد والکوثر والکافرون - تلاوة رائعة

13.2 MB

1102-القمر والرحمن والبلد والکوثر والکافرون

14.1 MB

1103-القمر والرحمن والفاتحة واول البقرة- نغم عالی رائع

7.3 MB

1104-القمر والرحمن والقدر 1992

6.7 MB

1105-القمر والرحمن والنازعات أولیله

7.4 MB

1106-القمر والرحمن والنازعات بأولیله

7.7 MB

1107-القمر والرحمن والواقعة

13.5 MB

1108-القمر والرحمن وقریش من مساجد مصر

9.5 MB

1109-القمر والرحمن وقریش والکوثر والفاتحة وأول البقرة المناجاة الکبرى الحسینیة شرقیة 14-8-1986

9.9 MB

1110-القمر والرحمن وقریش والکوثر والفاتحه واول البقرة 1983

9.0 MB

1111-القمر والرحمن وقریش

10.0 MB

1112-القمر والکوثر أول تلاوة فجر للشیخ فى الاذاعة

1.4 MB

1113-القمر واول الرحمن والضحی واقرا 7-10-2009

9.4 MB

1114-القمر

5.5 MB

1115-القیامة 1

9.2 MB

1116-القیامة من اذاعة طهران

1.5 MB

1117-القیامة من لبنان

7.0 MB

1118-القیامة والبینة -کفرطنبول الجدید السنبلاوین 1982

9.2 MB

1119-القیامة والتکویر 1

6.0 MB

1120-القیامة والتکویر 2

5.7 MB

1121-القیامة والتکویر 3

6.3 MB

1122-القیامة والنازعات والأعلى أبو داؤد السباخ السنبلاوین دقهلیة 13-3-1988

11.3 MB

1123-القیامة والنازعات والزلزلة وقریش 1991

8.0 MB

1124-القیامة وقصار السور ختام

14.5 MB

1125-القیامة وقصار السور

6.4 MB

1126-القیامه والاعلى والغاشیه وقریش والفاتحه السنبلاوین 18-7- 1992 ختام روعه

11.8 MB

1127-القیامه والاعلى والفجر 83

14.2 MB

1128-القیامه والانشقاق والبلد بطوخ الاقلام

9.7 MB

1129-القیامه والانشقاق والبلد وقریش والفاتحه

12.6 MB

1130-القیامه والإنفطار وآخر الفجر والفاتحه وأول البقره السنبلاوین دقهلیه 1980

8.6 MB

1131-القیامه والإنفطار والفاتحه وأول البقره العنانیه السنبلاوین دقهلیه 1979

8.8 MB

1132-القیامه والبینه أجا دقهلیه 1986

9.2 MB

1133-القیامه والبینه کفرطنبول الجدید السنبلاوین دقهلیه 29-9-1982

9.2 MB

1134-القیامه والبینه والفاتحه أجا 1983

10.0 MB

1135-القیامه والتکویر الدسوقى 1982

5.6 MB

1136-القیامه والتکویر وقریش والنصر تسجیل شرکه ممتاز

6.3 MB

1137-القیامه والنازعات 1984 ممتازه

7.5 MB

1138-القیامه والنازعات بتمى الامدید

6.4 MB

1139-القیامه والنازعات طنامل أجا دقهلیه 1-11-1992

8.2 MB

1140-القیامه والنازعات والاعلى بأبو داوود العنب 1982 روعه

10.4 MB

1141-القیامه والنازعات والقصار تلراک کفرصقر شرقیه 1995

10.1 MB

1142-الکافرون

941.6 KB

1143-الکهف - مسجد الإمام الحسین أولى الفجر 1986

6.6 MB

1144-الکهف (13- 31) کفرقته بیلا کفر الشیخ 28-6-1991

13.4 MB

1145-الکهف 1

1.7 MB

1146-الکهف 2

6.6 MB

1147-الکهف 3

11.9 MB

1148-الکهف 4

11.7 MB

1149-الکهف 5

11.1 MB

1150-الکهف 6

10.7 MB

1151-الکهف 7

5.4 MB

1152-الکهف 8

6.2 MB

1153-الکهف 13-18

3.6 MB

1154-الکهف 13-31 کفر بهیده میت غمر 1988

11.6 MB

1155-الکـــــهف 13-31 کفر تصفا 30-4-1989

13.9 MB

1156-الکهف 13-31

13.8 MB

1157-الکهف 13-36 ایران

6.6 MB

1158-الکهف 27-49

6.8 MB

1159-الکهف 99-110 ومریم 1-21 مسجد الإمام الحسین

6.0 MB

1160-الکهف 107-110 والقصار

6.9 MB

1161-الکهف الحلمیة 86

6.2 MB

1162-الکهف القصار

5.2 MB

1163-الکهف -المقاطعة السنبلاوین 20- 2- 1989

13.8 MB

1164-الکهف المقدام

11.1 MB

1165-الکهف أولیــــله 1986

10.8 MB

1166-الکهف أولیله 1989

9.6 MB

1167-الکهف إیران 1

7.2 MB

1168-الکهف إیران 2

3.5 MB

1169-الکهف إیران

6.8 MB

1170-الکهف -برهمتوش السنبلاوین دقهلیه 2005

12.1 MB

1171-الکهف جمعة

5.6 MB

1172-الکهف ربع وترى الشمس اذا طلعت قرآن فجر بمسجد الحسین 1986 رائع

6.6 MB

1173-الکهف عزاء

4.1 MB

1174-الکهف فى اول التسعینیات

11.1 MB

1175-الکهف فى عزاء والده الشیخ ناصر الزیات

6.0 MB

1176-الکهف فی أواخر التسعینات

12.3 MB

1177-الکهف قرأن جمعة من مسجد قاسم بمیت غمر 15-3-91

5.6 MB

1178-الکهف من 13-49 الربع السنبلاوین 15-3-1989

14.9 MB

1179-الکهف من بیروت واتل ما أوحی الیک

6.0 MB

1180-الکهف من بیلا

13.2 MB

1181-الکهف من سوریا

10.0 MB

1182-الکهف من سیدنا الحسین 1995

5.3 MB

1183-الکهف و الشمس و الضحى و الزلزلة

6.7 MB

1184-الکهف و مریم الحلمیة

12.3 MB

1185-الکهف واتل ما أوحى الیک ایران

5.9 MB

1186-الکــهف والإنــشــقاق والشـمــس کفر الوزیر میت غمر 1991

12.5 MB

1187-الکهف والانشقاق والشمس کفر الوزیر واز قال موسى لفتاه

13.4 MB

1188-الکهف والبلد والشمس والفاتحة - المنزلة دقهلیة

9.9 MB

1189-الکهف والتکاثر القناطر 1991

8.1 MB

1190-الکهف والتکاثر أمسیة کفر المقدام بمیت غمر 5-9-1991

8.2 MB

1191-الکهف والشمس 1

3.1 MB

1192-الکهف والشمس 2

3.4 MB

1193-الکهف والشمس 3

1.8 MB

1194-الکهف والشمس 4

5.1 MB

1195-الکهف والشمس والضحى والزلزلة والتکاثر

6.3 MB

1196-الکهف والشمس والضحى والزلزله والتکاثر من اذاعة ایران للقرآن الکریم

7.0 MB

1197-الکهف والطارق والأعلى والغاشیة والعادیات والقارعة والتکاثر- ایران

12.3 MB

1198-الکهف والطارق والاعلى والغاشیه والعادیات والقارعه والتکاثر إیران

9.7 MB

1199-الکهف والفاتحة وأول البقرة صلاة الجمعة مسجد القعقاع التمیمى المنزلة دقهلیة

6.8 MB

1200-الکهف والقصار من الزقازیق

7.5 MB

1201-الکهف وقصار السور 1

6.6 MB

1202-الکهف وقصار السور 2

5.1 MB

1203-الکهف ومریم طوخ الأقلام 1990

2.4 MB

1204-الکهــف ومریـم طوخ الأقلام السنبلاوین دقهلیه 1990

12.3 MB

1205-الکوثر 1

492.5 KB

1206-الکوثر برهمتوش السنبلاوین دقهلیه23-8-2005

764.8 KB

1207-اللیل کاملة

1.3 MB

1208-اللیل والنصر والاخلاص إیران

3.1 MB

1209-اللیل وقصار السور أمسیه دینیه بمولد الرفاعى 21-1-1993

6.6 MB

1210-المائدة 109-117

12.2 MB

1211-المائدة - میت أبو خالد میت غمر 1987

7.3 MB

1212-المائدة یاأیها الرسول لایحزنک من البکاریة مرکز السنبلاوین 9-7-88

12.4 MB

1213-المائدة (یوم یجمع الله الرسل) إیران 1

6.6 MB

1214-المائدة 1

10.0 MB

1215-المائدة 2

13.9 MB

1216-المائدة 3

13.4 MB

1217-المائدة 4

6.7 MB

1218-المائدة 5

2.3 MB

1219-المائدة 6

10.6 MB

1220-المائدة 7

6.5 MB

1221-المائدة 8

4.2 MB

1222-المائدة 9

8.9 MB

1223-المائدة 10

6.2 MB

1224-المائدة 20-39

12.6 MB

1225-المائدة 20-43 عزبة عیسى أبو قرامیط السنبلاوین 5-6-1988

11.3 MB

1226-المائدة 20-47

11.9 MB

1227-المائدة 41-50 سنباط زفتى غربیة 24-4-1987

9.6 MB

1228-المائدة 95

6.8 MB

1229-المائدة 109 الى آخرها 120

7.1 MB

1230-المائدة 109-120

9.5 MB

1231-المائدة 109-120 والأنعام 1-19 سلامون القماش المنصورة 1988

11.8 MB

1232-المائدة 109-120 والبلد

10.8 MB

1233-المائدة 109-120

6.7 MB

1234-المائدة اجا 1992

12.1 MB

1235-المائدة إذ قال موسى لقومه

12.0 MB

1236-المائدة اذاعة القران الکریم

5.5 MB

1237-المائدة الحلمیة 1990

8.5 MB

1238-المائدة الزنکلون الزقازیق شرقیة 1985

9.1 MB

1239-المائدة ایران 1

7.3 MB

1240-المائدة ایران 2

6.9 MB

1241-المائدة ایران 3

6.6 MB

1242-المائدة ایران 4

7.1 MB

1243-المائدة طنطا 7-6-1991

9.8 MB

1244-المــــائدة قرآن فجر من مسجد السیده زینب 4-7-1988

6.2 MB

1245-المائدة من 109-120

6.7 MB

1246-المائدة من إذاعة القرآن الکریم فى ذکرى وفاة الشیخ الشحات محمد أنور الجمعة 13-1-2012

6.8 MB

1247-المائدة من الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

7.4 MB

1248-المـائدة من اولیله 1986

11.7 MB

1249-المائدة وإذ اوحیت إلى الحواریین

4.1 MB

1250-المائدة والانعام السنبلاوین

12.4 MB

1251-المائدة والأنعام القضاة کفر صفر شرقیة 17-3-1990

11.3 MB

1252-المائدة والأنعام سلامون القماش المنصورة 1

11.9 MB

1253-المائدة والانعام فجر مسجد الحسین 1994

5.8 MB

1254-المائدة والأنعام

11.9 MB

1255-المائدة یأیها الرسول لا یحزنک

4.5 MB

1256-المائدة یوم یجمع الله الرسل إیران

2.9 MB

1257-المائدة یوم یجمع الله الرسل مجهولة المکان

4.0 MB

1258-المـــائده - میت محسن 1987

11.0 MB

1259-المائده (41-56) دیرب السوق دیرب نجم الشرقیه 1989

12.8 MB

1260-المائده (واذقال موسى لقومه) أولیله

10.5 MB

1261-المـــائده 20-39 شبرا هور 26-2-1988

12.9 MB

1262-المائده البکاریه 1990

19.6 MB

1263-المائده التی أذیعت الیوم فی ذکری رحیله

6.3 MB

1264-المائده الدرکسه

6.0 MB

1265-المائده الزقازیق 1985

9.4 MB

1266-المائده ایران یاأیها الرسول لایحزنک

6.7 MB

1267-المائده ممتازه

10.7 MB

1268-المائده من اذاعة القرآن الکریم المصریه 15-10-2011

6.8 MB

1269-المائده من اذاعة ایران للقرآن الکریم 2

6.6 MB

1270-المـــــائده من میت محسن مرکز میت غمر 1987

10.9 MB

1271-المائده میت محسن 1987

1.2 MB

1272-المائده یاأیها الرسول لایحزنک دیرب السوق 1979

12.1 MB

1273-المجادلة 1

2.5 MB

1274-المجادلة الجلاتمة 1987

9.1 MB

1275-المجادلة القصار 1979

8.3 MB

1276-المجادلة امبابة منشاة القناطر 1987

9.2 MB

1277-المجادلة إیران

2.3 MB

1278-المجادلة والقصار 1986

11.8 MB

1279-المجادلة والقیامة والانفطار والفاتحة وأول البقرة دیرب السوق دیرب نجم 31-8-1989

9.8 MB

1280-المجادلة والقیامة والنازعات جمیزة بنى عمرو 17-5-1989

9.6 MB

1281-المجادلة والنازعات والفاتحة دیرب السوق دیرب نجم شرقیة 18-11-1991

8.4 MB

1282-المجادلة وقصار المقاطعة السنبلاوین دقهلیة 20-2-1989

10.7 MB

1283-المجادله تسجیل اذاعة

6.0 MB

1284-المجادله والاعلى والغاشیه والبلد وقریش والکوثر والفاتحه بدیرب السوق ممتازه

11.8 MB

1285-المجادله والإنسان والقصار أبوحماد شرقیه 1988

8.0 MB

1286-المجادله والحاقة والتکویر والفاتحه واول البقره کفر حماد 1986

12.6 MB

1287-المجادله والطارق والاعلى والغاشیه والفاتحه وأول البقره ممتازه

12.0 MB

1288-المجادله والفجر وإقرأ

12.7 MB

1289-المجادله والفجر والبلد والفاتحه والعلق مجهولة المکان

12.6 MB

1290-المزمل والإنسان والأعلى عزبه السرسى المقاطعه السنبلاوین دقهلیه 20-11-1989

15.7 MB

1291-المزمل والانفطار والفاتحه میت أبو الحسین

7.8 MB

1292-المزمل والانفطار والقدر السنبلاوین 1987 ربع ختام روعه

8.3 MB

1293-المزمل والقصار السنبلاوین 1992

6.6 MB

1294-المزمل والنازعات والکوثر بکفر حماد شرقیه 1988

9.5 MB

1295-المزمل والنازعات والکوثر میت دمسیس أجا 17-4-1987

11.3 MB

1296-المزمل والنازعات وقریش ختام کفر غنام 1987ساون روعه

8.8 MB

1297-المطففین البوها میت غمر 1985

1.3 MB

1298-المطففین أمسیة تفهنا العزب 2

2.8 MB

1299-المطففین أمسیه تفهنا العزب 1

2.4 MB

1300-المطففین من البوها میت غمر 1985

2.9 MB

1301-المطففین

2.5 MB

1302-الملک 1

3.3 MB

1303-الملک والقصار

2.7 MB

1304-المؤمنون 1

3.9 MB

1305-المؤمنون 2

4.9 MB

1306-المؤمنون 7-17

7.0 MB

1307-المؤمنون الرحمن

6.2 MB

1308-المؤمنون الواقعة 1

9.4 MB

1309-المؤمنون الواقعة 2

10.0 MB

1310-المؤمنون فجر

5.1 MB

1311-المؤمنون والاعلى

5.7 MB

1312-المؤمنون والرحمن

2.0 MB

1313-المؤمنون والقیامة 87

10.0 MB

1314-المؤمنون والنور أبو داؤد السباخ نهایة السبعینیات

10.7 MB

1315-المؤمنون والواقعة امسیة

7.2 MB

1316-النازعات 1

2.2 MB

1317-النازعات 2

3.1 MB

1318-النازعات ایران 1

2.0 MB

1319-النازعات ایران 2

1.7 MB

1320-النازعات والزلزله وقریش أولیله 1991

2.7 MB

1321-النازعات وقصار السور

6.6 MB

1322-الناس و الفاتحة والبقرة

2.5 MB

1323-النبأ دماص 1993

5.2 MB

1324-النبا دندیط عام 2003

3.4 MB

1325-النبأ من اذاعة ایران

1.3 MB

1326-النبأ من ایران

3.3 MB

1327-النبـــأ والإنشــقاق والبــلد دماص میت غمر 1993

5.2 MB

1328-النبأ والأنفطار والبلد دماص 1993

5.8 MB

1329-النبأ والبلد والضحى والشرح صلاة جمعة

5.2 MB

1330-النبــأ والبــلد والقــدر والهمــزه والکافرون ممتازه

7.4 MB

1331-النبأ والبینة والزلزلة والعادیات برمکیم دیرب نجم شرقیة 26-3-1987

9.7 MB

1332-النبأ والنازعات 22-7-1984 تلاوة فجر روعه

7.2 MB

1333-النــــبـأ والنـــازعــات أولیله 1978

3.4 MB

1334-النبأ والنازعات والطارق دیرب السوق 1989 روعه

10.9 MB

1335-النبأ وفاة ام الشیخ زکریا 1999

3.1 MB

1336-النبأ یوم یقوم الروح

1.3 MB

1337-النبأ

2.2 MB

1338-النجم 1

6.8 MB

1339-النجم القمر 1

6.4 MB

1340-النجم القمر 2

11.8 MB

1341-النجم القمر مسجد الامام الحسین 1970

9.4 MB

1342-النجم خارجى

1.6 MB

1343-النجم من اذاعة ایران 1

8.6 MB

1344-النجم من اذاعة ایران 2

11.9 MB

1345-النجم و القمر - قران الجمعة

5.3 MB

1346-النجم والقمر 1987

12.0 MB

1347-النجم والقمر 1988

11.8 MB

1348-النجم والقمر 1989

12.1 MB

1349-النجم والقمر بالزنکلون 1988 ممتازه

10.1 MB

1350-النجم والقمر بمیت غمر 1989

11.4 MB

1351-النجم والقمر تلراک أولادصقر شرقیه 20-9-1989

13.6 MB

1352-النجم والقمر مسجد الحسین أوائل السبعینیات

10.0 MB

1353-النجم والقمر من مسجد الحسین أوائل السبعینیات

9.9 MB

1354-النجم والقمر من مسجد الحسین فی السبعینیات

9.3 MB

1355-النجم والقمر میت العامل أجا دقهلیه 1982

11.9 MB

1356-النحل 1

13.3 MB

1357-النحل 30-9-1982

6.3 MB

1358-النحل 48-79 دیرب السوق دیرب نجم شرقیة 22-12-1989

12.1 MB

1359-النحل 125-128 والإسراء 1-17

6.9 MB

1360-النحل اول فجر له فى الازاعه المصریة

4.6 MB

1361-النحل ایران

4.0 MB

1362-النحل والاسراء 1

1.2 MB

1363-النحل والاسراء 2

4.9 MB

1364-النحل والاسراء أمسیه کفر الوز

7.0 MB

1365-النحل والإسراء خارج مصر

7.0 MB

1366-النحل والإسراء کفر الروک

7.2 MB

1367-النحل والقصار برمکیم-دیرب نجم

9.7 MB

1368-النحل والقصار

10.1 MB

1369-النساء - الزقازیق1990

11.4 MB

1370-النساء والبلد ربع(واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا) بسرادق عابدین 1986 ممتازه

8.9 MB

1371-النساء (122-149) أجا دقهلیه 9-1-1990

12.5 MB

1372-النساء (فلیقاتل) بالقلیوبیه

10.7 MB

1373-النساء (لاخیر فى کثیر) مجهولة المکان

12.2 MB

1374-النساء (یرید الله لیبین لکم ویهدیکم) من زفتى

13.1 MB

1375-النساء (یُرِیدُ اللّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ) والکوثر ایران

7.4 MB

1376-النساء 1

14.6 MB

1377-النساء 1-11 أمریکا 1994

5.0 MB

1378-النساء 1-17 عزبة غازى دیرب السوق دیرب نجم شرقیة 31-8-1989

9.0 MB

1379-النســـاء 1-19 دبیج 25-11-1989

12.5 MB

1380-النساء 1-19

6.5 MB

1381-النســـاء 1-23 أبو داؤد العنب السنبلاوین 1976

12.8 MB

1382-النساء 2

14.0 MB

1383-النساء 3

3.9 MB

1384-النساء 4

6.2 MB

1385-النساء 5

4.7 MB

1386-النساء 6

6.5 MB

1387-النساء 7

6.7 MB

1388-النساء 8

7.2 MB

1389-النساء 9

11.1 MB

1390-النساء 10

11.4 MB

1391-النساء 11

12.8 MB

1392-النساء 12

3.5 MB

1393-النساء 13

11.4 MB

1394-النساء 14

7.3 MB

1395-النساء 15

7.4 MB

1396-النساء 25-36 الدرکسه

8.9 MB

1397-النساء 36-64

12.9 MB

1398-النساء 64-87 کفر طنبول الجدید السنبلاوین 26-10-1989

11.2 MB

1399-النساء 69-87

6.8 MB

1400-النساء 86 لاخیر فى کثیر

11.4 MB

1401-النساء 102-126

12.1 MB

1402-النساء 105-114 دروة مرکز أجا دقهلیة 8-7-1988

4.8 MB

1403-النساء 122-135

5.6 MB

1404-النساء 122-149 أجا دقهلیة

12.2 MB

1405-النساء 122-149 الربع السنبلاوین 15-3-1989

12.2 MB

1406-النساء 122-149 بطرة المنصورة

13.1 MB

1407-النساء 122-149 دروة أجا 8-7-1988

12.8 MB

1408-النساء 135-147

4.4 MB

1409-النساء 163-176 والمائدة 1-2 الابراهیمیة شرقیة 4-12-1993

6.8 MB

1410-النساء 163-176 والمائدة 1-4

13.5 MB

1411-النساء 1987

11.6 MB

1412-النساء أبو داؤد العنب 1976

2.0 MB

1413-النساء أجا دقهلیة

12.2 MB

1414-النساء الاذاعة الایرانیة

1.9 MB

1415-النساء الانسان البلد الفاتحه أول البقرة

13.4 MB

1416-النساء الحلمیة منتصف الثمانینات

12.3 MB

1417-النساء الحلمیة و الذین ءامنوا

12.9 MB

1418-النساء الربع السنبلاوین 15-3-1989

12.2 MB

1419-النساء الرجال قوامون على النساء ایران

1.8 MB

1420-النساء ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات ایران

1.9 MB

1421-النساء أولیله

7.1 MB

1422-النساء إیران 1

5.7 MB

1423-النساء إیران 2

7.2 MB

1424-النساء إیران 3

5.8 MB

1425-النساء إیران 4

5.6 MB

1426-النساء إیران 5

2.7 MB

1427-النساء إیران 6

4.9 MB

1428-النساء ایران

3.3 MB

1429-النساء بدوله ایران الاسلامیه

4.2 MB

1430-النساء بکفر صقر

12.6 MB

1431-النساء بکفر طنبول القدیم 7-11-1991

11.4 MB

1432-النساء تفهنا الأشراف میت غمر 1988

11.1 MB

1433-النساء دروة أجا 8-7-1988

12.8 MB

1434-النساء درین طلخا 1987

13.4 MB

1435-النساء دیرب نجم 1988

3.7 MB

1436-النساء ربع اخر

11.8 MB

1437-النساء ربع فلیقاتل بالسنبلاوین 1993

6.8 MB

1438-النساء سهره مع القرآن من اذاعة القرآن الکریم 25-7-2012

10.8 MB

1439-النساء سوریا 1985

5.6 MB

1440-النساء شبراویش أجا 1993

11.2 MB

1441-النساء عزاء 36-64

12.8 MB

1442-النساء عزبة غازى دیرب السوق دیرب نجم شرقیة

3.4 MB

1443-النساء فجر 1

5.6 MB

1444-النساء فى ذکرى طوبار

8.5 MB

1445-النساء قریة بهنباى مرکز الزقازیق التلاوة الثانیة

13.3 MB

1446-النساء کفر طنبول الجدید السنبلاوین 26-10-1989

11.2 MB

1447-النساء لاخیر فى کثیر تفهنا الاشراف 1988

11.2 MB

1448-النساء مرکز فرهنگی سلیم طوبی

5.4 MB

1449-النساء من ابو الصیر 7-7-88

10.1 MB

1450-النساء من أتمیدة -میت غمر 23-8-1988

11.4 MB

1451-النساء من اذاعة ایران من تسجلااتنا الخاصه

11.2 MB

1452-النساء من ایران 1990

1.8 MB

1453-النساء من ناهیة

14.9 MB

1454-النساء میت ابوالحسین اجا 12-5-1994

11.4 MB

1455-النساء میت القرشى میت غمر 23-10-1989

8.3 MB

1456-النساء واذا حکمتم بین الناس

2.1 MB

1457-النساء واعبدوا الله ولاتشرکوا به شیئا الى الآیه 64 بکفر طنبول الجدید (الحاج طه عبد الحمید ) عصر27-3-1989

9.2 MB

1458-النساء والبلد (واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا) بسرادق عابدین 1986

8.9 MB

1459-النساء والذین آمنوا وعملوا الصالحات

11.8 MB

1460-النساء والشمس والضحى والشرح والفاتحة وأول البقرة کفر

20.6 MB

1461-النساء والکوثر - من ایران

7.3 MB

1462-النساء والمائدة الابراهیمیة شرقیة 4-12-1993

6.8 MB

1463-النساء والمائدة محافظة الشرقیه فی الثمانینات

11.6 MB

1464-النســاء والمائده أتمیده میت غمر 24-8-1996

12.9 MB

1465-النساء والمائده کفرطنبول القدیم السنبلاوین دقهلیه 1-6-1991

11.9 MB

1466-النساء یاأیها الناس اتقو ربکم

12.3 MB

1467-النساء یرید الله فى ذکرى الأربعین لفضیلة الشیخ نصر الدین طوبار

9.5 MB

1468-النصر

481.3 KB

1469-النمل - العراق

11.7 MB

1470-النمل 1

11.9 MB

1471-النمل 2

14.0 MB

1472-النمل 3

3.6 MB

1473-النمل 4

9.3 MB

1474-النمل 5

6.4 MB

1475-النمل 6

12.3 MB

1476-النمل 7

4.9 MB

1477-النمل 8

3.9 MB

1478-النمل 9

1.7 MB

1479-النمل 10

5.2 MB

1480-النمل 11

6.7 MB

1481-النمل 12

1.3 MB

1482-النمل 15-44

7.0 MB

1483-النمل 15-88

13.2 MB

1484-النمل 45-88 من صلاه فجر

6.6 MB

1485-النمل 87-93 والانشقاق ایران

5.5 MB

1486-النمل 1969

8.9 MB

1487-النمل اسطنبول

2.4 MB

1488-النمل الجواشنة دیرب نجم 28-9-1989

12.8 MB

1489-النمل الحلمیة 83

14.3 MB

1490-النمل إیران 1

3.6 MB

1491-النمل إیران 2

3.6 MB

1492-النمل بطنبول الکبرى الشابورى عشاء

12.4 MB

1493-النمل بمیت غمر 1989(1)

9.3 MB

1494-النمل بمیت غمر 1989

9.2 MB

1495-النمل تسجیل خارجی

6.7 MB

1496-النمل دیرب السوق 27-9-1986

15.2 MB

1497-النمل فجر قدیم روعه

6.6 MB

1498-النمل فى کوم النور میت غمر

9.4 MB

1499-النمل قالت یأیها الملأ افتونی ایران

5.2 MB

1500-النمل قرأت بالنجیله ممتازه

12.2 MB

1501-النمل کفر بهیده 1983

9.8 MB

1502-النمل کفر بهیده میت غمر 1983

10.4 MB

1503-النمل من اذاعة ایران للقرآن

7.0 MB

1504-النمل من السنبلاوین 1988

12.2 MB

1505-النمل من سرادق عابدین بالقصر الجمهوری بالقاهره

9.5 MB

1506-النمل- میت حواى 29-11-83

11.6 MB

1507-النمل والانشقاق من اذاعة ایران للقرآن الکریم

5.0 MB

1508-النمل ولقد آتینا داود وسلیمان علما 1

13.7 MB

1509-النمل ولقد آتینا داود وسلیمان علما 2

12.5 MB

1510-النمل(17=37) أول أمسیه للإذاعه میت غمر 1980

7.0 MB

1511-النمل-سرادق عابدین 1984

9.4 MB

1512-النور 1

11.1 MB

1513-النور 21-34 سماکین الشرق الحسینیة شرقیة 21-6-1991

6.7 MB

1514-النور 21-35 کفر حماد 1988

13.7 MB

1515-النور 21-38

12.6 MB

1516-النور 30-35

3.4 MB

1517-النور 34-37

2.1 MB

1518-النور 34-40

12.5 MB

1519-النـور 34-45 رائعه

10.7 MB

1520-النور استودیو 21-30

3.4 MB

1521-النور الفرقان

6.8 MB

1522-النور الله نور السماوات والارض

4.7 MB

1523-النور الله نور السموات والارض طوخ الاقلام 1987

10.1 MB

1524-النور إمبابة منشأة القناطر الجلاتمة 1987

8.1 MB

1525-النور أمسیه الحامدیه الشاذلیه

6.7 MB

1526-النور بالجیزه 5-3-1989

11.8 MB

1527-النور ربع الله نور السموات والارض قرآن جمعه بمجمع الایمان بالمنصوره 14-9-1984 ممتازه

5.9 MB

1528-النور قرآن المغرب 16-6-2010

3.1 MB

1529-النور من امبابة 1987

12.0 MB

1530-النور ناهیا الجیزه

12.6 MB

1531-النور

12.9 MB

1532-الهمزه والکافرون والنصر أولیله 1978

2.7 MB

1533-الواقعة 1

2.9 MB

1534-الواقعة 2

2.4 MB

1535-الواقعة 75-96 والإنشقاق والفجر والقارعة والتکاثرالمقاطعة السنبلاوین 21-10-1991

10.8 MB

1536-الواقعة ایران

3.0 MB

1537-الواقعة فلا اقسم بمواقع النجوم

6.7 MB

1538-الواقعة کفر الروک 1983

11.1 MB

1539-الواقعة و الحدید و العادیات امسیة

7.0 MB

1540-الواقعة والإنشراح

6.3 MB

1541-الواقعة والبلد والشمس والضحى والشرح والفاتحة الشحات دمیاط

7.9 MB

1542-الواقعــه من محلة دمنه فی ذکرى الشیخ حمدی الزامل

3.3 MB

1543-الواقعه والحدید کفر الروک 1983

10.1 MB

1544-الواقعه والحدید والعادیات وابتهالات أمسیه روعه

6.9 MB

1545-الواقعه والکافرون أمسیه 2-5-1985

5.9 MB

1546-امسیة اخر الکهف وقصار السور

5.8 MB

1547-امسیة البقرة الصیام آیات الصیام

5.9 MB

1548-أمسیه أم الزین

5.4 MB

1549-ان للمتقین مفازا وقصار السور

6.0 MB

1550-اول االتحریم 1

6.0 MB

1551-أول الأحــــزاب قرآن فجر 1988

5.3 MB

1552-أول الاسراء المسجد الاموى بدمشق

7.0 MB

1553-أول الاسراء بالمقاطعه 1990

11.5 MB

1554-أول الاسراء بکفر طنبول الجدید (رشوان) العشاء 28-10-1991

11.5 MB

1555-أول الاسراء کفر حماد

11.2 MB

1556-أول الاسراء کفر طنبول القدیم 1-6-1991

11.5 MB

1557-اول الاسراء من الجامع الاموى دمشق سوریا 1984

7.2 MB

1558-أول الإسراء من الفروسات 1992

15.1 MB

1559-أول الاسراء والشمس قرآن جمعه من مجمع الایمان بالمنیب 16-1-1993

5.7 MB

1560-أول الاسراء

10.9 MB

1561-أول الأنفال 1985

6.6 MB

1562-اول التحریم 1

2.8 MB

1563-أول الحج بمیت أبو الحسین روعه 1983

9.6 MB

1564-اول الحج فجر 10-12-1984

5.9 MB

1565-أول الحجر قرآن فجر 12-11-1984 ممتاز

5.3 MB

1566-أول الحجرات وق قرآن السهره بالبرنامج العام 1998 ممتازه

9.6 MB

1567-أول الزمر والنصر بسنباط 1987 روعه

2.3 MB

1568-اول الشورى 1987

13.7 MB

1569-أول الشورى بالدبونیه 1986

11.2 MB

1570-أول الشورى بسرادق عابدین 16-5-1987 ممتازه

8.6 MB

1571-أول الشورى بسرادق عابدین1987

8.6 MB

1572-أول الشورى بسنباط

2.5 MB

1573-أول الشورى بمیت غریطه

10.9 MB

1574-اول الشورى عزبة رفاعى

12.0 MB

1575-أول الشورى من ایران

7.3 MB

1576-أول الشورى وقریش والاخلاص والفلق بسرادق عابدین 1982 ممتازه

8.9 MB

1577-أول الشورى

12.8 MB

1578-اول القارعة الى أوائل البقرة

7.0 MB

1579-أول القصص أمسیه قریة السعادات ببلبیس شرقیه

6.3 MB

1580-أول القصص بسنباط 1991 ممتازه

11.2 MB

1581-أول القصص بطحا المرج 1982 ممتازه

11.7 MB

1582-أول القصص بمیت العامل 1982 روعه

14.5 MB

1583-أول القصص

12.0 MB

1584-أول الکهف 13-49 بکفر طنبول الجدید (الحاج طه عبد الحمید) عشاء 27-3-1989

13.5 MB

1585-أول الکهف أمسیه دینیه بالزهایره بالسنبلاوین روعه

5.1 MB

1586-أول الکهف بأجا

11.0 MB

1587-أول الکهف بدروه 13-5-1990

11.3 MB

1588-أول الکهف جبیل شرقیه1992

12.1 MB

1589-أول الکهف

10.4 MB

1590-اول المائده 1-4

4.5 MB

1591-أول النجم والکوثر تلاوة جمعه روعه

2.6 MB

1592-أول النساء 1- 13

10.2 MB

1593-اول النساء 1

6.3 MB

1594-اول النساء الحلمیة 81

13.3 MB

1595-أول النساء بأبو داوود العنب 1976 روعه

11.7 MB

1596-اول النساء من مسجد عمر بن الخطاب 24-2-1994

9.8 MB

1597-أول النمل بمیت محسن ممتازه

11.7 MB

1598-أول النور قرآن فجر بمسجد الحسین 1986

5.9 MB

1599-أول أمسیه إذاعیة 1980 من میت غمر

7.0 MB

1600-اول طة قران الجمعة

5.9 MB

1601-أول طه أمسیة کفر طنبول الجدید یوم الجمعه 28-6-1985 روعه

8.4 MB

1602-أول طه أمسیه دینیه 8-1-1983

6.5 MB

1603-أول طه بمیت عاصم قلیوبیه 1986

9.0 MB

1604-أول طه قرآن فجر من مسجد الحسین 11-3-1983

6.0 MB

1605-أول طه کفر حماد 1982

14.3 MB

1606-أول غافر بکفر الوزیر

8.6 MB

1607-أول غافر بمسجد الحسین 1982

6.6 MB

1608-أول فاطر بدبیج 25-11-1989 روعه

9.9 MB

1609-أول فاطر جمیزة بنى عمرو 17-5-1989

8.8 MB

1610-أول فاطر والله الذى أرسل الر یاح فتثیر سحابا

13.1 MB

1611-اول فاطر

7.7 MB

1612-اول مریم 1

12.5 MB

1613-اول مریم 2

12.3 MB

1614-أول مریم 86

13.1 MB

1615-أول مریم بتل صو یل 1984 ممتازه

12.1 MB

1616-أول مریم بمیت أبو الحسین 12-5-1984 روعه

12.0 MB

1617-أول مریم تلاوة جمعه بمیت غمر 11-1-1983 ممتازه

5.9 MB

1618-اول یوسف 1

10.4 MB

1619-اول یوسف 2

6.1 MB

1620-اول یوسف 3

13.1 MB

1621-أول یوسف 1988

12.8 MB

1622-أول یوسف أولیله 1987

10.8 MB

1623-أول یوسف بکفر طنبول الجدید أبو الدهب الأحد 21-1-1990 عشاء ممتاز

12.4 MB

1624-أول یوسف من السماره بالسنبلاوین 18-11-1991 روعه

12.0 MB

1625-تسجیل نادره من ایران

8.5 MB

1626-حلقة أذیعت لأول مرة یوم 13-1-2009

10.9 MB

1627-ختام عزاء الحاج سلیمان

10.1 MB

1628-ختام نادر ورائع

14.5 MB

1629-ختام

6.9 MB

1630-خواتیم البقرة

1.1 MB

1631-دعاء بصوت الشیخ الشحات

480.3 KB

1632-سبأ وفاطر

6.8 MB

1633-ص 17-51 فجر مسجد الحسین القاهرة 7-10-1991

6.5 MB

1634-ص فجر 7-10-1992

6.2 MB

1635-طة والانبیاء والحج والمؤمنون

19.4 MB

1636-طه 1

8.1 MB

1637-طه 1-37

6.6 MB

1638-طه 1-46

9.2 MB

1639-طه 2

12.9 MB

1640-طه 3

12.1 MB

1641-طه 4

6.5 MB

1642-طه 5

3.8 MB

1643-طه 6

5.9 MB

1644-طه 7

5.5 MB

1645-طه 8

4.5 MB

1646-طه 98-114 ایران

3.8 MB

1647-طـه 98-114

3.2 MB

1648-طه الحلمیة

11.2 MB

1649-طه امسیة دینیة

9.0 MB

1650-طه امسیه من میت ابو الحسین

9.1 MB

1651-طه إیران 1

4.7 MB

1652-طه إیران 2

8.5 MB

1653-طه ج1

2.7 MB

1654-طه ج2

2.4 MB

1655-طه ربع وعنت الوجوه للحى القیوم أمسیه ممتازه

6.4 MB

1656-طه فجر الحسین 1984

5.8 MB

1657-طه قدیمه

6.4 MB

1658-طه من اذاعة ایران

5.4 MB

1659-طه من الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

8.6 MB

1660-طه من ایران

3.3 MB

1661-عبس (کلا إنها تذکر) و التکویر و الإنفطار

7.0 MB

1662-عبس 11-42 والتکویر والإنفطار

6.6 MB

1663-عبس و التکویر و الإنفطار سندنهور قلیوبیة 3-2-1985

7.1 MB

1664-عبس والانشقاق والأعلى وقریش دبیج دیرب نجم 22-12-1988

7.5 MB

1665-عبس والبلد والشمس والعادیات والکوثر والکافرون والفاتحه بنى عامر

13.9 MB

1666-عبس والتکویر والإنفطار

6.6 MB

1667-عبس والقصار 1

11.0 MB

1668-عبس والقصار 2

8.6 MB

1669-عبس واللیل

5.6 MB

1670-عبس والنازعات والعادیات والهمزه والکافرون والنصر أولیله 9-2-1978

11.4 MB

1671-عبس والهمزه والنصر - 1978

11.4 MB

1672-عبس وقصار السور

10.4 MB

1673-عزاء حمى الشیخ الطاروطى

7.4 MB

1674-عزاء قمه فى الأبداع فى الجامعه

7.7 MB

1675-غافر 1

9.1 MB

1676-غافر 2

5.1 MB

1677-غافر 3

3.4 MB

1678-غافر 7-17

5.7 MB

1679-غافر 37-85 والشمس

7.9 MB

1680-غافر أمسیة القباب الکبرى بدکرنس 20-8-1984

6.1 MB

1681-غافر إیران

5.6 MB

1682-غافر صلاة الفجر فى رمضان

7.1 MB

1683-غافر صلاه فجر فى رمضان 1982

6.8 MB

1684-فاتحة الکتاب

1.2 MB

1685-فاطر میت العامل 1980

18.3 MB

1686-فاطر 1

6.5 MB

1687-فاطر 1-24

10.4 MB

1688-فاطر 2

14.0 MB

1689-فاطر 3

6.4 MB

1690-فاطر 4

10.2 MB

1691-فاطر 5

7.6 MB

1692-فاطر 6

12.4 MB

1693-فاطر 7

9.9 MB

1694-فاطر 8

12.3 MB

1695-فاطر 9

7.9 MB

1696-فاطر 10

7.3 MB

1697-فاطر 11

5.7 MB

1698-فاطر 15-34 فجر 14-5-1987

7.2 MB

1699-فاطر 15-35

6.5 MB

1700-فاطر 15-38 والقارعة والتکاثر وقریش والاخلاص طرانیس العرب السنبلاوین 17-11-1988

9.6 MB

1701-فــاطر 1986

8.1 MB

1702-فاطر الجیزه 1989

9.8 MB

1703-فاطر امسیة

5.6 MB

1704-فاطر اولیله

12.3 MB

1705-فاطر بسنباط تلاوه قدیمه ممتازه

11.1 MB

1706-فاطر على اذاعة ایران للقرآن الکریم

9.7 MB

1707-فاطر فجر الحسین روعه

6.0 MB

1708-فاطر فى الثماننیات

8.2 MB

1709-فاطر کفر حماد 1983

12.3 MB

1710-فاطر من اذاعة ایران

15.7 MB

1711-فاطر من أولیله 1980

14.3 MB

1712-فاطر میت العامل 1980

2.1 MB

1713-فاطر والعادیات أمسیه دینیه بمسجد سیدى مصباح المغازى 27-7-1983 روعه

8.0 MB

1714-فاطر ومعه الشیخ محمد اللیثی رزنة مرکز الزقازیق 1980

20.0 MB

1715-فجر الأنفال 1987

7.1 MB

1716-فجر البقرة 9-11-1983

5.8 MB

1717-فجر رمضان 1998م من مسجد الحسین

5.7 MB

1718-فصلت 1

9.8 MB

1719-فصلت 2

8.5 MB

1720-فصلت 3

10.5 MB

1721-فصلت 4

9.3 MB

1722-فصلت 30-38 مأتم شقیقة الشیخ محمود إسماعیل الشریف الهجارسة کفر صقر شرقیة

6.2 MB

1723-فصلت 30-38

6.0 MB

1724-فصلت 30-39 ایران

4.0 MB

1725-فصلت 30-39

4.0 MB

1726-فصلت 30-47 ایران

7.3 MB

1727-فصلت 30-47

8.0 MB

1728-فصلت القاهرة 88

7.1 MB

1729-فصلت المیمو نة 30-5-1990

19.3 MB

1730-فصلت أمسیة 1985

7.3 MB

1731-فصلت أمسیه غزاله ممتازه

8.4 MB

1732-فصلت أمسیه میت حمل ببلبیس شرقیه 19-7-1989 رائعه

5.8 MB

1733-فصلت إن الذین قالوا ربنا االله 2

12.1 MB

1734-فصلت أولیله

11.2 MB

1735-فصلت بالهجارسه 1987 عزاء شقیقة الشیخ محمود اسماعیل الشریف ممتاز

5.1 MB

1736-فصلت بکفر طنبول القدیم 7-11-1991

9.6 MB

1737-فصلت جمعه الرفاعى 19-2-1988

7.0 MB

1738-فصلت سنباط زفتى غربیه 25-6-1989

12.4 MB

1739-فصلت قرآن جمعه بمسجد سیدى أحمد العیسوى بالمنصوره 22-4-1996

5.2 MB

1740-فصلت کفر صقر

5.1 MB

1741-فصلت من ایران

7.7 MB

1742-فصلت میت أبو خالد میت غمر 1991

11.1 MB

1743-فصلت میت غمر

9.3 MB

1744-فصلت والشمس مسجد الرفاعی 1988

6.4 MB

1745-ق 1

3.6 MB

1746-ق 37-45 والشمس

7.9 MB

1747-ق الاحزاب الشمس من المغرب

8.5 MB

1748-ق الکوثر ایران

6.4 MB

1749-ق النازعات الحلمیة

2.0 MB

1750-ق النازعات قریش الفاتحه السنبلاوین 1990

9.2 MB

1751-ق تفهنا الأشراف

3.5 MB

1752-ق والإنفطار

6.8 MB

1753-ق والحاقه والنازعات وقریش 85

12.0 MB

1754-ق والذاریات والرحمن والفجر والعلق 1988

11.9 MB

1755-ق والذاریات والقیامة

12.9 MB

1756-ق والذاریات

7.2 MB

1757-ق والقصار 1

8.3 MB

1758-ق والقصار 2

9.2 MB

1759-ق والقصار 3

4.9 MB

1760-ق والقصار 4

8.5 MB

1761-ق والکوثر 1

1.5 MB

1762-ق والکوثر 2

3.2 MB

1763-ق والنازعات وقریش

9.5 MB

1764-ق والنبا

9.8 MB

1765-ق وقصار السور من بغداد

2.5 MB

1766-قرءان فجر

5.6 MB

1767-قرآن المغرب امس الاثنین الموافق 22-8-2011

9.3 MB

1768-قصار السور 1

13.3 MB

1769-قصار السور 2

11.0 MB

1770-قصار السور 3

10.4 MB

1771-قصار السور 4

9.5 MB

1772-قصار السور 5

6.1 MB

1773-قصار السور 6

1.2 MB

1774-قصار السور 7

2.4 MB

1775-قصار السور 8

3.3 MB

1776-قصار السور 9

6.6 MB

1777-قصار السور 10

2.1 MB

1778-قصار السور 11

6.7 MB

1779-قصار السور 12

6.5 MB

1780-قصار السور 13

5.6 MB

1781-قصار السور 14

4.1 MB

1782-قصار السور 15

7.0 MB

1783-قصار السور 16

6.7 MB

1784-قصار السور 17

13.4 MB

1785-قصار السور 18

6.6 MB

1786-قصار السور 19

6.8 MB

1787-قصار السور 20

13.4 MB

1788-قصار السور 21

5.0 MB

1789-قصار السور 22

7.9 MB

1790-قصار السور 23

5.9 MB

1791-قصار السور 24

5.8 MB

1792-قصار السور 25

12.2 MB

1793-قصار السور 26

6.3 MB

1794-قصار السور 27

7.1 MB

1795-قصار السور 28

2.0 MB

1796-قصار السور 29

5.4 MB

1797-قصار السور اذاعة 10-6-2001 خارجى

6.3 MB

1798-قصار السور الجزء 1

2.0 MB

1799-قصار السور الجزء 2

2.0 MB

1800-قصار السور المنیا 1988

4.6 MB

1801-قصار السور امسیة 1

5.7 MB

1802-قصار السور امسیة 2

5.2 MB

1803-قصار السور امسیة رائعة

7.1 MB

1804-قصار السور أمسیة قرآنیة من الاذاعة القرآن الکریم

6.5 MB

1805-قصار السور امسیة

5.3 MB

1806-قصار السور ایران

12.3 MB

1807-قصار السور صلاة جمعة

5.5 MB

1808-قصار السور من برنامج التسجیلات الخارجیة الإذاعیة

6.4 MB

1809-قصار السور منیا 1988

4.8 MB

1810-قصه الشیخ الشحات انور رحمه الله

5.6 MB

1811-قناة الفجر 1

1.8 MB

1812-قناة الفجر 2

1.9 MB

1813-لقمان 1

12.9 MB

1814-لقمان 1-34

13.0 MB

1815-لقمان 3

12.8 MB

1816-لقمـان فترة الثمانینات

12.7 MB

1817-لقمان فجر من الحسین

1.3 MB

1818-لقمان قرآن فجر

1.1 MB

1819-مریم 1

12.5 MB

1820-مریم 1-31 بمناسبة إفتتاح المسجد الکبیر بسندنهور بنها قلیوبیة 3-2-1985

6.7 MB

1821-مریم 1-36 السناجرة أبو حماد 26-6-1987

12.2 MB

1822-مریم 1-36 عزبة العرب محجوب المقاطعة السنبلاوین

12.5 MB

1823-مریم 1-36 من تل حاوین

13.0 MB

1824-مریم 2

13.4 MB

1825-مریم 3

11.5 MB

1826-مریم 4

9.4 MB

1827-مریم 5

8.4 MB

1828-مریم أبو داؤد العنب 1976

2.7 MB

1829-مریـــــم أبو داؤد العنب السنبلاوین دقهلیه 1976

13.9 MB

1830-مریم ابو داود العنب

11.2 MB

1831-مریم الأمسیة المعدلة

6.3 MB

1832-مریم الزقازیق 17-7-1992

13.0 MB

1833-مریم الزقازیق 1988

11.2 MB

1834-مریم الزنکلون 89

9.6 MB

1835-مریم السناجرة أبو حماد 26-6-1987

11.3 MB

1836-مریم الشرقیه 1988

13.3 MB

1837-مریم أمسیة دمیره بالدقهلیه 7-4-1985

5.6 MB

1838-مریم أمسیه دینیه بزفتى غربیه 1986 روعه

6.0 MB

1839-مریم سندنهور 1985

13.1 MB

1840-مریم عزاء زوزو فکری سویلم

12.5 MB

1841-مریم فحملته تلاوة فجر

6.9 MB

1842-مریم کفرشکر قلیوبیه 1990

10.6 MB

1843-_up_by_muslem.mp3

12.0 MB

1844-مریم من مسجد الرحمه القناطر الخیریه 1984 ممتازه

6.6 MB

1845-مریم وطه 1

8.9 MB

1846-مریم وطه 2

8.7 MB

1847-مریم وطه 3

11.9 MB

1848-من أعلام القراء حلقة الذکرى الثالثة 13-1-2011

10.3 MB

1849-من أعلام القراء حلقة عن الشیخ الشحات محمد أنو أذیعت لأول مرة یوم 13-1-2009

11.0 MB

1850-هود 1

12.0 MB

1851-هود 2

15.3 MB

1852-هود 25-44 سندسیس المحلة الکبرى شهر 11-1998

9.7 MB

1853-هود 36-49 طرانیس العرب السنبلاوین 17-11-1988

8.1 MB

1854-هود 103-123 المنصوره 1992

9.8 MB

1855-هود السناجرة أبو حماد 29-6-1987

10.8 MB

1856-هود بکفر طنبول 1991

9.7 MB

1857-هود رائعة

8.4 MB

1858-هود کفر الوزیر 1990

9.9 MB

1859-هود من الرفاعى 2005

6.5 MB

1860-هود من کفر طنبول 28-10-1991

11.5 MB

1861-هود نادرة

9.2 MB

1862-یس 1

6.3 MB

1863-یس 2

2.5 MB

1864-یس 3

12.8 MB

1865-یس 4

4.6 MB

1866-یس 5

3.1 MB

1867-یس 6

5.6 MB

1868-یس 7

6.9 MB

1869-یس 55-83

9.6 MB

1870-یس الاحقاف میت غمر 8-8-1982

6.3 MB

1871-یس تسجیل خارجى

12.7 MB

1872-یس تسجیل خارجی کفر الوزیر

13.4 MB

1873-یس تفهنا الاشراف 1991

10.3 MB

1874-یس ج1

6.8 MB

1875-یس ج2

6.7 MB

1876-یس فی ذکرى عاشوراء الامام الحسین 1

6.9 MB

1877-یس فی ذکرى عاشوراء الامام الحسین 2

6.8 MB

1878-یس کاملة 1-83

13.5 MB

1879-یس من اذاعة ایران

9.1 MB

1880-یس من الرفاعى

5.7 MB

1881-یس من عمرو صقر

2.6 MB

1882-یس والحاقة والغاشیة

9.9 MB

1883-یس والصافات إیران

5.4 MB

1884-یس والصافات والکوثر والفاتحه وأول البقرة

8.6 MB

1885-یس والقصار 1996

9.2 MB

1886-یس والقصار

20.3 MB

1887-یس والواقعة

7.7 MB

1888-یس والواقعه والفاتحة وأول البقرة

10.2 MB

1889-14-6-2011_up_by_muslem.mp3

7.0 MB

1890-یوسف 1

5.9 MB

1891-یوسف 1-22

12.6 MB

1892-یوسف 1-29 قدیم

12.2 MB

1893-یوسف 1-29 مختلف

7.7 MB

1894-یوسف 1-29

12.7 MB

1895-یوسف 1-34 أبو داؤد السباخ السنبلاوین 13-3-1988

14.6 MB

1896-یوسف 2

14.4 MB

1897-یوسف 3

14.1 MB

1898-یوسف 4

14.4 MB

1899-یوسف 5

12.8 MB

1900-یوسف 6

4.4 MB

1901-یوسف 7

12.8 MB

1902-یوسف 8

6.0 MB

1903-یوسف 9

12.6 MB

1904-یوسف 10

4.9 MB

1905-یوسف 11

3.7 MB

1906-یوسف 12

6.7 MB

1907-یوسف 13

8.7 MB

1908-یوسف 14

13.6 MB

1909-یوسف 23-53

10.6 MB

1910-یوسف 31-10-1990

13.7 MB

1911-یوسف 53-75 فجر الحسین 1984

6.1 MB

1912-یوسف 53-81 أم مشاق القصاصین 18-8-1994

11.5 MB

1913-یوسف 53-83 وما أبرئ نفسى الدبونیة 5-3-1985

12.7 MB

1914-یوسف 53-83 البشنینى السنبلاوین 29-9-1986

12.7 MB

1915-یوســف 76- 101 مسجد الحسین 1989

7.0 MB

1916-یوسف 76-101

11.3 MB

1917-98-108_up_by_muslem.mp3

2.7 MB

1918-یوسف البشنینى السنبلاوین 29-9-1986

12.8 MB

1919-یوسف المقاطعه

12.5 MB

1920-یوسف امسیة

6.7 MB

1921-یوسف ایران 1

7.1 MB

1922-یوسف ایران 2

3.7 MB

1923-یوسف إیران 1990

7.1 MB

1924-یوسف بکفر طنبول 10-3-1983 عشاء

14.0 MB

1925-یوسف تسجیل خارجی

14.6 MB

1926-یوسف ج1 ایران

1.9 MB

1927-یوسف ج2 ایران

1.9 MB

1928-یوسف ج3 ایران

1.9 MB

1929-یوسف ج4 ایران

1.9 MB

1930-یوسف حفله رائعه

13.3 MB

1931-یوسف عزبة سوارس 31-10-1990

2.0 MB

1932-یوسف قدیمه جدا

12.2 MB

1933-یوسف کفرمیت العز میت غمر 1975

11.4 MB

1934-یوسف لقد کان فى یوسف ایران

7.3 MB

1935-یوسف من أبو داؤود مرکز السنبلاوین 23-1-1993

16.1 MB

1936-یوسف من البراشیة مرکز فاراسکور82

14.2 MB

1937-یوسف من البشنینی -السنبلاوین 29-9-86

13.0 MB

1938-یوسف من الدبونیة 5-3-1985

12.8 MB

1939-یوسف من الزقازیق 85

12.2 MB

1940-یوسف من القواسم- کفر صقر 1988

16.3 MB

1941-یوسف من أم مشاق القصاصین 18-8-1994

11.5 MB

1942-یوسف من ایران

7.3 MB

1943-یوسف من میت دمسیس-أجا 17-4-1987

12.7 MB

1944-یوسف نرفع درجات من نشاء- تلاوة فجر معدلة

6.8 MB

1945-یوسف و ما ابرىء الحلمیة 81

14.3 MB

1946-یوسف و ما ابرىء الحلمیة 1981

11.2 MB

1947-یوسف وما ابرئ نفسى 1

10.1 MB

1948-یوسف وما ابرئ نفسى 2

13.3 MB

1949-یونس 1

9.7 MB

1950-یونس 5-12 السنبلاوین

3.1 MB

1951-یونس إذاعة القرءان الکریم

6.8 MB

1952-یونس فجر قدیم

5.2 MB

1953-یونس قرآن فجر 13-9-1987

4.5 MB

1954-یونس من إذاعة القرءان الکریم

6.8 MB

1955-ابراهیم بکفر طنبول 1989

13.6 MB

1956-إبراهیـــــــم کفر حماد 1985

14.2 MB

1957-إبراهیم وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات

12.9 MB

1958-إبراهیم 1

10.5 MB

1959-إبراهیم 2

11.7 MB

1960-إبراهیم 3

10.8 MB

1961-إبراهیم 4

9.1 MB

1962-إبراهیــــم 12- 41 سنباط غربیه 1989

10.3 MB

1963-إبراهیم 12-52 طنبول الکبرى السنبلاوین الخمیس 26-10-1989

15.2 MB

1964-إبراهیم 23-39

5.8 MB

1965-إبراهیم 31-41

8.1 MB

1966-إبراهیم 31-52 والحجر 1-9 حوض الطرفة الزقازیق 7-8-1985

12.4 MB

1967-إبراهیم 35-52 والحجر 1-23 شرشابة زفتى غربیة 1988

12.6 MB

1968-إبراهیم 1992

11.6 MB

1969-ابراهیم الحمد لله الذى وهب لى على الکبر اسماعیل وإسحق والحجر

11.3 MB

1970-إبراهیم السنبلاوین دقهلیة 27-12-1988

10.7 MB

1971-إبراهیم أمسیة قدیمة رائعة

7.4 MB

1972-ابراهیم أمسیة

5.8 MB

1973-ابراهیم بکفر طنبول الجدید 29-9-1982

13.6 MB

1974-ابراهیم حوض الطرفة 85

12.4 MB

1975-ابراهیم ربع ومالنا ألا نتوکل على الله

11.8 MB

1976-إبراهیم سنباط غربیه 1989

10.3 MB

1977-ابراهیم طوخ الاقلام 16-7-2012

12.8 MB

1978-ابراهیم قل لعبادى الذین آمنوا وعملوا الصالحات کفر الوزیر

8.2 MB

1979-ابراهیم قل لعبادى الذین آمنوا وعملوا

11.8 MB

1980-ابراهیم قل لعبادى الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم

7.7 MB

1981-إبراهیم کفر الوزیر

8.1 MB

1982-إبراهیم کفر حماد کفر صقر شرقیه 20-5-1985

14.1 MB

1983-إبراهیم من دمیاط 1994

9.9 MB

1984-ابراهیم من شرشابا

12.0 MB

1985-ابراهیم وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات السنبلاوین 1988

10.9 MB

1986-ابراهیم وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات أمسیه قدیمه

7.5 MB

1987-ابراهیم وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى أمسیه

5.9 MB

1988-ابراهیم وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات جمیزة بنی عمرو

11.2 MB

1989-ابراهیم وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات دمیاط 1994

12.4 MB

1990-إبراهیم والحجر شرشابة مرکز زفتى محافظة الغربیة

12.0 MB

1991-إبراهیم والحجر شرشابة زفتى غربیة 1988

12.6 MB

1992-ابراهیم والحجر من ببلدة شرشابة مرکز زفتى محافظة الغربیة

12.0 MB

1993-ابراهیم والحجر

13.1 MB

1994-إبراهیم وأول الحجر1992

11.5 MB

1995-إبراهیم وقریش والکوثر-کفر بهیده

12.0 MB

1996-آخر ابراهیم

12.1 MB

1997-آخر آل عمران 1

10.0 MB

1998-آخر آل عمران الزقازیق 1990

9.5 MB

1999-آخر آل عمران بالسنبلاوین 1991

9.8 MB

2000-آخر آل عمــران خمیس والدة الأستاذ عبد الباسط صالح أولیله 9-2-1978

6.1 MB

2001-آخر آل عمران عزاء بالشرقیه

7.4 MB

2002-آخر آل عمران منیة النصر

10.2 MB

2003-آخر آل عمـــران میت أبو الحسین

10.1 MB

2004-آخر آل عمران والضحى والشرح قرآن جمعه من مسجد السیده نفیسه بالقاهره

7.7 MB

2005-آخر آل عمران وقریش أمسیة بهنباى شرقیه 14-2-1985

6.0 MB

2006-آخر الاحزاب والطارق والاعلى والغاشیه بقریة بشمس بالسنبلاوین

4.1 MB

2007-آخر الاحزاب والنازعات والضحى والشرح بأولیله 1988

7.7 MB

2008-آخر الأحقاف ومحمد

12.9 MB

2009-آخر الإسراء والإنشقاق منشیة الإخوه أجا 1996

2.4 MB

2010-آخر الإسراء والإنشقــاق منشیة الإخوه أجا دقهلیه 1996

7.0 MB

2011-آخر الأسراء والتکویر والأنشقاق کفر الروک 1978

9.9 MB

2012-آخر الأعراف والأنفال السرسى المقاطعة السنبلاوین20-11-1989

4.3 MB

2013-آخر الاعراف وأول الانفال فجر من السیده زینب 17-6-1991

7.2 MB

2014-اخر الاعلى و قریش و الاخلاص و الفلق و الفاتحة

2.8 MB

2015-آخر الأنبیاء المسجد الأموى بدمشق 1990

7.9 MB

2016-آخر الانبیاء بأولیله

9.3 MB

2017-آخر الانبیاء بکفر حماد شرقیه 1983 روعه

10.8 MB

2018-آخر الأنبیاء من المسجد الأعظم بمدینة قم بإیران

8.0 MB

2019-اخر الانبیاء من المسجد الاموی بدمشق فی شهر رمضان

6.0 MB

2020-آخر الانبیاء وأول الحج بقلیوب 1986

11.8 MB

2021-اخر الأنبیاء

13.9 MB

2022-آخر الانعام فجر ثانى 11-6-1990 ممتاز

1.2 MB

2023-آخر الأنعام قرآن فجر بمسجد الحسین مصاحبة الشیخ محمد عمران 1989

2.4 MB

2024-آخر الانعام والبلد والتکاثر وقریش بمنیة النصر فى الاواخر ممتازه

8.1 MB

2025-آخر الأنعام والواقعة المقاطعة 22-7-2000

12.3 MB

2026-آخر الانعام وأول النجم والاعلى وقریش ممتازه مجهولة المکان

8.4 MB

2027-آخر البقرة والفجر والبلد وقریش والفاتحه وأول البقرة ابو داؤود السباخ

13.3 MB

2028-آخر التغابن والبروج والبلد والشمس والفاتحه بالصوانى 1991

7.8 MB

2029-آخر التغابن والبروج والطارق والضحى والفاتحه میت غراب 24-3-1991

8.8 MB

2030-آخر التوبه وأول یونس بالمقاطعه بالسنبلاوین 20-2-1989

7.4 MB

2031-آخر الجمعة السناجرة 1987

9.0 MB

2032-آخر الجمعة الطارق والأعلى الجواشنة دیرب نجم 1989

8.1 MB

2033-آخر الجمعة والحاقة والفاتحة وأول البقرة کفر شعبان منیا القمح 13-3-1987

8.5 MB

2034-آخر الجمعة والطارق والأعلى دیرب السوق 27-9-1986

7.7 MB

2035-آخر الجمعة واللیل والتین والعلق والزلزلة والعصر

5.9 MB

2036-آخر الجمعة والنازعات والشمس والفاتحة - ختام العصاید غایة

7.5 MB

2037-آخر الجمعه والانشقاق والشمس والتکاثر بدروه الاحد 13-5-1990 ختام ممتاز

8.0 MB

2038-آخر الجمعه والحاقه والنبأ والانفطار والفاتحه والبقره الزقازیق

12.9 MB

2039-أخر الجمعه والحاقه

7.1 MB

2040-آخر الحـــج تسجیل فجر

1.4 MB

2041-اخر الحج قران فجر

1.2 MB

2042-آخر الحج وأول المؤمنون والتین والعلق أمسیه مسجد المنشیه بطور سیناء 18-11-1983 روعه

5.6 MB

2043-آخر الحجر وأول النحل بأبو الصیر 9-9-1989

8.8 MB

2044-آخر الحجرات وق من اذاعة القرآن الکریم من قرآن السهره 28-12-2009

5.7 MB

2045-آخر الحشر والاعلى والعلق قرآن جمعه بمسجد الغریب بالسویس 3-4-1984

5.8 MB

2046-اخر الحشر والبلد والشمس والقدر سهرة مع القران الکریم

9.7 MB

2047-آخر الحشر والبلد والشمس والقدر والکوثر سرادق عابدین بالقاهره 22-5-1987

9.2 MB

2048-آخر الحشر والتکویر والانشقاق الصوفیة أولاد صقر 1975

7.5 MB

2049-آخر الحشر والحاقه والفجر وقریش والفاتحه وأول البقره بالمقاطعه 16-12-1988 رائعه

12.1 MB

2050-اخر الحشر والقصار الصوفیه اولادصقر 1975

8.3 MB

2051-آخر الزخرف والحاقه والأعلى 2

9.3 MB

2052-آخر الزخرف والحاقه والأعلى

9.3 MB

2053-آخر الزخرف والدخان والانشقاق بکفر حمادشرقیه 1983 روعه

9.9 MB

2054-آخر الزخرف والدخان والقصار أمسیه

6.6 MB

2055-آخر الزخرف والمطففین 1986 عزاء والدة الشیخ محمد شبیبب

5.1 MB

2056-آخر الزخرف والنبأ أمسیه بقریة السمان مرکز الباجور بالمنوفیه

6.0 MB

2057-آخر الزخرف والنبأ والانفطار وقریش والکوثر

9.9 MB

2058-آخر الزخرف وأول الدخان

4.8 MB

2059-آخر الزمر وأول غافر بالدبونیه 1989

9.7 MB

2060-آخر الزمر واول غافر بتمى الأمدید

13.6 MB

2061-آخر الزمر وأول غافر بتمى الأمدید

13.6 MB

2062-آخر الزمر وغافر سنباط 1986

14.2 MB

2063-آخر الشورى من 49 والأعلى والبلد والضحى وقریش والفاتحة وأول البقرة

12.6 MB

2064-آخر الشورى والرحمن بالسنبلاوین 1993 ممتازه

4.6 MB

2065-اخر الشورى والقصار

13.4 MB

2066-آخر الشورى والواقعة

6.8 MB

2067-آخر الشورى والواقعه العباسیه 17-2-1989

7.5 MB

2068-آخر الشورى والواقعه سمنود غربیه 1989

7.5 MB

2069-آخر الشورى والواقعه میت طاهر بمنیة النصر

5.4 MB

2070-آخر الشورى والواقعه والاعلى والغاشیه والکوثر بقریة أتمیده (الحاج محمد السید الطنبولى) 23-8-1988

12.0 MB

2071-آخر الشورى والواقعه والشرح إیران

6.3 MB

2072-آخر الشورى والواقعه واللیل والهمزه والمسد والإخلاص میت غمر1987

8.2 MB

2073-آخر الشورى وأول الواقعة - ختام العباسیه 1990

7.8 MB

2074-آخر الشوری والواقعه ایران

6.3 MB

2075-آخر العنکــبوت من 46 والــروم إلى 5 قرآن فجر من مسجد الحسین

7.1 MB

2076-اخر الفتح و النجم و البلد و الفاتحة بحطیط - ابو حماد 91

10.4 MB

2077-اخر الفتح و اول الحجرات

14.0 MB

2078-آخر الفتح والحجرات أمسیه بکوم النور 1986ممتازه

6.8 MB

2079-آخر الفتح والحجرات سنباط

13.0 MB

2080-آخر الفتح والحجرات میت غمر

12.9 MB

2081-آخر الفتح والشمس ایران

4.9 MB

2082-آخر الفتح والنجم والبلد بدیرب السوق روعه

7.3 MB

2083-آخر الفتــح والنجــم والکوثــر والکافــرون البکاریه السنبلاوین دقهلیه 1990

7.5 MB

2084-آخر الفتح والواقعة

3.5 MB

2085-آخر الفرقان فجر بمسجد الامام الشافعى 1-2-1993

5.4 MB

2086-آخر القصص والإنفطار إیران

6.1 MB

2087-آخر القصص والانفطار وقریش- الأبناء معدلة صدى

7.8 MB

2088-اخر القصص والانفطار

7.0 MB

2089-آخر القصص والرحمن 2

9.4 MB

2090-آخر القصص والرحمن ببرج النور

7.6 MB

2091-آخر القصص والرحمن ممتازه

8.8 MB

2092-اخر القصص والرحمن والنازعات

4.2 MB

2093-آخر القصص والقصار مشتول السوق بلبیس شرقیه 1989

11.1 MB

2094-آخر القصص والواقعه فى تکریم الشیخ السعید عبد الصمد الزناتى

6.4 MB

2095-آخر القصص وأول العنکبوت

6.9 MB

2096-آخر القصص

924.8 KB

2097-آخر القلم والحاقة 1-52 کاملة والمعارج 1-18 أمسیة

5.9 MB

2098-اخر القلم والحاقه

5.6 MB

2099-سورة التحریم

7.3 MB

2100-ماتیسر من سورة الإسراء

10.5 MB

2101-ماتیسر من سورة الأنعام

9.2 MB

2102-ماتیسر من سورة البقرة

15.6 MB

2103-ماتیسر من سورة المائدة

13.4 MB

2104-ماتیسر من سورة الملک

6.5 MB

2105-ماتیسر من سورة النساء

9.2 MB

2106-ماتیسر من سورة النّمل 1

13.8 MB

2107-ماتیسر من سورة النّمل 2

13.0 MB

2108-آخر الزخرف والمطففین عزاء والدة الشیخ محمد شبیبب 1986

5.1 MB

2109-آخر ق والشمس وقریش

7.8 MB

2110-التین 2

672.4 KB

2111-القصـص 1-21

5.6 MB

2112-الکهف القصار ایران

10.0 MB

2113-قریش

470.7 KB

(اسفندیاراسکندری)

شحات انور

نظرات (۳)

۱۴ دی ۹۵ ، ۲۱:۱۲ سید مرتضی
سلام علیکم . ضمن خسته نباشید پیشنهاد داشتم در سروش که شبکه اجتماعی ایرانیه کانال تلاوتهای قرانی رو ایجاد کنید . با این اقدام بسیاری از افراد راحت تر به این داشته ها میرسند .
۲۳ آذر ۹۵ ، ۱۰:۲۸ سید مرتضی
سلام علیکم.  هر گاه که از این پایگاه قرآنی استفاده کرده ام راضی و خرسند بودم بدون شک راحتی دانلود و نیز جامعیت دو ویژگی بارز این سایت است

با سلام و خسته نباشید . تا بحال هیچ سایتی را ندیده ام که چنین از لحاظ دارا بودن تلاوتهای اساتید غنی باشد .

بنده دوستدار تلاوتهای استاد شحات هستم .  در بین تلاوتهای ایشان به اشتباه از استاد انور تلاوت گذاشته اید . مثلا سوره قیامت شماره 1117 اجرا در لبنان مربوط به پسر ایشان است نه خود استاد . در سوره قمر الرحمن هم چنین جابجایی به چشم میخورد .

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی