پایگاه قرآنی رسالت

آموزشی - قرآنی- مذهبی

پایگاه قرآنی رسالت
(ما سعی و وظیفه داریم تامطالب مربوط به: قرائت،روخوانی،روانخوانی،تجوید
وحفظ قرآن کریم و موارد دیگری را جهت استفاده علاقه مندان جمع آوری نموده و در دسترس عموم قرار دهیم)دراين سایت
در كل اينترنت
پیوندهــا
آموزش ها

قرآن آنلاین

مجموعه کامل ترتیل

گنجینه قرائت

تلگرام ما

آخرین نظرات شما

۱ مطلب با موضوع «آموزش وقف وابتداء» ثبت شده است


8.61 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 02
  7.97 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 03
  9.22 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 04
  7.67 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 05
  7.49 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 06
  5.8 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 07
  12.7 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 08
  14.22 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 09
  4.56 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 10
  8.47 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 11
  6.74 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 12
  6.42 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 13
  7.71 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 14
  6.43 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 15
  7.79 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 16
  10.9 MB

 • سید محمد جواد سادات فاطمی -کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء - بخش 17
  11.57 MB
(اسفندیاراسکندری)