پایگاه قرآنی رسالت

آموزشی - قرآنی- مذهبی

پایگاه قرآنی رسالت
(ما سعی و وظیفه داریم تامطالب مربوط به: قرائت،روخوانی،روانخوانی،تجوید
وحفظ قرآن کریم و موارد دیگری را جهت استفاده علاقه مندان جمع آوری نموده و در دسترس عموم قرار دهیم)دراين سایت
در كل اينترنت

تقویم

پیوندهــا
دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آموزش ها

قرآن آنلاین

مجموعه کامل ترتیل

گنجینه قرائت

تلگرام ما

آخرین نظرات شما

 

کریم  منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ، تین و کوثر در محضر رهبر معظم انقلاب 1393/04/08 12:10
کریم منصوری-تلاوت آیاتی از سوره مبارکه احزاب-تصویری 04:50

 فایلهای قرآن کریم / کریم منصوری با موضوع   تلاوت مجلسی

کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر ایات 29-35 و کوثر 19:16
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب 12:34
کریم منصوری- تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور 19:39
کریم منصوری-تلاوت مجلسی آیات مبارکه 23 تا 30 سوره های مبارکه اسراء و سوره تین در 31 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم-خرداد1393 17:16
کریم منصوری-تلاون مجلسی سوره های مبارکه قمر و الرحمن 15:29
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر و کوثر 21:50
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه جمعه 24:44
کریم منصوری- تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب 19:54
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات 16-36 25:09
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 78-81 07:55
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه 16:00
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره انبیاء آیات 89-آخر 16:29
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات 1-18 08:15
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ، نصر ، فاتحة الکتاب 21:32
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر 14:17
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های طه1-16 ، کوثر و شمس (محفل انس با قرآن شهرک شهید محلاتی) 21:47
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مائده آیات 54-56 ، نصر و کوثر 16:55
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج و نصر 07:00
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره اسراء 15:01
کریم منصوری-تلاوت آیاتی از سوره مبارکه احزاب-تصویری 04:50
کریم منصوری-تلاوت آیات 23-25 سوره مبارکه ابراهیم 12:27
کریم منصوری - تلاوت سوره مبارکه أسراء آیات 70-77 15:50
کریم منصوری | تلاوت مجلسی سوره نساء آیه 1 00:06:59
کریم منصوری | تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 70 تا 79، فجر 27 تا 30 00:15:51
فصّلت آیات 30 تا 35 00:10:40

قرائت استودیویی

فیلم: سوره اسراء آیات 12 تا 14 00:06:38
صوت: سوره اسراء آیات 12 تا 14 00:06:30

تحقیق قرآن کریم به تفکیک سوره

سوره فاتحه 1:47
سوره بقره 5:09:16
سوره آل عمران 2:56:03
سوره نساء 3:04:16
سوره مائده 2:19:13
سوره انعام 2:27:09
سوره اعراف 2:46:53
سوره انفال 1:06:24
سوره توبه 2:09:19
سوره یونس 1:32:14
سوره هود 1:36:55
سوره یوسف 1:28:46
سوره رعد 44:12
سوره ابراهیم 45:56
سوره حجر 35:40
سوره نحل 1:30:04
سوره اسراء 1:10:52
سوره کهف 1:11:20
سوره مریم 45:22
سوره طه 1:01:12
سوره انبیاء 59:42
سوره حج 1:02:42
سوره مومنون 53:37
سوره نور 1:08:41
سوره فرقان 44:23
سوره شعراء 1:14:32
سوره نمل 1:00:16
سوره قصص 1:11:15
سوره عنکبوت 50:19
سوره روم 42:02
سوره لقمان 25:55
سوره سجده 18:36
سوره احزاب 1:08:01
سوره سبأ 43:09
سروه فاطر 38:42
سوره یس 36:33
سوره صافات 46:42
سوره زمر 37:55
سوره ص 56:08
سوره غافر 58:20
سوره فصلت 38:55
سوره شوری 40:37
سوره زخرف 43:12
سوره دخان 19:17
سوره جاثیه 23:49
سوره احقاف 30:46
سوره محمد 25:12
سوره فتح 27:26
سوره حجرات 19:50
سوره ق 17:51
سوره ذاریات 19:02
سوره طور 16:37
سوره نجم 16:06
سوره قمر 17:09
سوره رحمن 22:19
سوره واقعه 23:59
سوره حدید 30:25
سوره مجادله 24:40
سوره حشر 24:23
سوره ممتحنه 20:36
سوره صف 11:48
سوره جمعه 8:44
سوره منافقون 9:21
سوره تغابن 12:38
سوره طلاق 13:42
سوره تحریم 14:10
سوره ملک 15:31
سوره قلم 16:00
سوره حاقه 13:33
سوره معارج 11:12
سوره نوح 10:45
سوره جن 13:12
سوره مزمل 9:18
سوره مدثر 13:34
سوره قیامه 8:21
سوره انسان 13:03
سوره مرسلات 11:12
سوره نبأ 9:47
سوره نازعات 9:10
سوره عبس 7:18
سوره تکویر 5:31
سوره انفطار 4:50
سوره مطففین 9:51
سوره انشقاق 5:33
سوره بروج 5:46
سوره طارق 3:53
سوره اعلی 3:56
سوره غاشیه 5:11
سوره فجر 7:05
سوره بلد 4:13
سوره شمس 3:16
سوره لیل 3:59
سوره ضحی 2:25
سوره شرح 1:42
سوره تین 2:15
سوره علق 3:44
سوره قدر 1:42
سوره بینه 4:51
سوره زلزله 2:14
سوره عادیات 2:50
سوره قارعه 2:12
سوره تکاثر 1:58
سوره عصر 1:02
سوره همزه 1:59
سوره فیل 1:46
سوره قریش 1:30
سوره ماعون 2:07
سوره کوثر 1:03
سوره کافرون 1:59
سوره نصر 1:21
سوره مسد 1:24
سوره اخلاص 00:56
سوره فلق 1:15
سوره ناس 2:06

قرائت قرآن کریم

محمد صلی الله علیه و آله 1-9 06:25
سوره واقعه 1 - 26 05:20
سوره دخان 17 - 29 04:30
سوره فصلت 45 تا آخر 07:45
سوره شوری 36- 48 10:00
سوره جاثیه 12- 21 07:45
سوره احقاف 1-10 07:25
احقاف 1 تا 10 07:23
لقمان 1 تا 20 05:32
لقمان 20 تا آخر 15:03
زخرف 81 تا 89 05:08
اسراء 1 تا 6 05:51
اعراف 155 تا 157 06:30
انبیاء 105 تا 112 03:53
صف 5 تا 9 06:08
مائده 44 تا 46 05:35
مطففین 28 تا 22 03:02
قرائت قسمتهایی از سوره احزاب 10:46
اسراء 9 تا 15 05:17
آل عمران 189 تا 194 10:37
قرائت قسمتهایی از سوره انبیاء 03:52
بقره 153 تا 157 03:18
دخان 17 تا 29 04:01
فصلت 1 تا 8 05:19
قصص 83 تا آخر 04:39
لقمان 1 تا 10 05:32
ذاریات 1 تا 23 05:48
قرائت قسمتهایی از سوره انسان 11:18
سوره مبارکه نحل آیات 51 تا 69 15:41
سوره مبارکه مزمل آیات 1 تا 19 15:28
سوره های شمس ، حمد ، مریم آیات 1 تا 11 و بقره آیات 1و2 18:19
سوره مبارکه توبه آیات 128 و 129 و سوره بلد 14:47
سوره مبارکه کهف آیات 43 تا 51 07:23
سوره مبارکه نحل آیات 22 تا 27 05:55
سوره مبارکه آل عمران آیات 164 تا 171 08:48
سوره مبارکه اسراء آیات 43 تا 51 07:29
سوره های ضحی و انشراح 08:23
سوره های انفطار و کوثر 13:49
سوره مبارکه مریم آیات 28 تا 50 12:16
سوره مبارکه دخان آیات 1 تا 28 10:59
سوره مبارکه توحید و نساء آیات 80 تا 87 07:55
سوره مبارکه شمس و مطففین آیات 22 تا 28 06:40
سوره مبارکه شمس و قصص آیات 5 تا 9 14:08

ترتیل به تفکیک 30 جزء

جزء 1 54:20
جزء 2 50:52
جزء 3 56:05
جزء 4 55:45
جزء 5 56:57
جزء 6 59:39
جزء 7 1:03:59
جزء 8 59:37
جزء 9 57:06
جزء 10 52:29
جزء 11 55:44
جزء 12 59:58
جزء 13 57:35
جزء 14 56:55
جزء 15 59:31
جزء 16 56:17
جزء 17 52:31
جزء 18 57:45
جزء 19 56:13
جزء 20 54:31
جزء 21 54:04
جزء 22 58:32
جزء 23 54:46
جزء 24 54:51
جزء 25 57:10
جزء 26 55:20
جزء 27 55:48
جزء 28 56:55
جزء 29 56:10
جزء 30 51:47
(اسفندیاراسکندری)

نظرات (۸)

بسیار عالی
۳۰ دی ۹۶ ، ۱۹:۱۷ میرزا عبادی
بسیار عالی و مفید تشکر
۲۰ مهر ۹۶ ، ۱۸:۴۷ شعیب فریادی
 با اهداء سلام و سپاس فراوان ... اجرتان با الله ...
تشکر! برای اهلش بی نظیر است
سایت بسیارعالی دارید.سپاس گزارم

بسیار سپاس. عالی بود.

عالی،واقعا دستتون درد نکنه���😊☺
بسیار عالی مفید و آسان برای استفاده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی