پایگاه قرآنی رسالت

آموزشی - قرآنی- مذهبی

پایگاه قرآنی رسالت
(ما سعی و وظیفه داریم تا مطالب مربوط به قرائت ، روخوانی ،روانخوانی و حفظ قرآن کریم را جهت استفاده علاقه مندان جمع آوری نموده و در دسترس عموم قرار دهیم )
پیوندهــا
قرآن آنلاین

مجموعه کامل ترتیل

گنجینه قرائت

*******کانال تلگرام ما*******

آخرین نظرات شما

دانلود بهترین تلاوتهای استاد مصطفی اسماعیل 
دانلود عنوان زمان
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-5 - تصویری 01:12
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-5 - صوتی 01:12
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر آیات 15-30 - تصویری 10:18
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر آیات 15-30 - صوتی 10:18
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس آیات 1-15 - تصویری 04:26
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس آیات 1-15 - صوتی 04:26
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 193-194 - تصویری 02:12
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 193-194 - صوتی 02:12
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 73-75 - تصویری 04:19
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 73-75 - صوتی 04:19
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات (تصویری) 13:45
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات (صوتی) 13:45
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء (تصویری) 33:25
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء (صوتی) 33:25
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه آیه 72 (آیه های نور مفهوم آیات: خشنودی خداوند - تصویری) 02:00
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه آیه 72 (آیه های نور مفهوم آیات: خشنودی خداوند - صوتی) 02:00
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه آیه 71 (آیه های نور مفهوم آیات: خشنودی خداوند - تصویری) 02:15
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه آیه 71 (آیه های نور مفهوم آیات: خشنودی خداوند - صوتی) 02:15
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حاقه و نازعات (تصویری) 27:55
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حاقه و نازعات (صوتی) 27:55
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیه 95-117 (تصویری) 22:49
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیه 95-117 (صوتی) 22:49
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نحل آیات 96-97 (آیه های نور) - تصویری 02:23
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نحل آیات 96-97 (آیه های نور) - صوتی 02:23
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حج - تصویری 41:02
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حج - صوتی 41:02
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 27-41 - تصویری 05:29
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 27-41 - صوتی 05:29
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 33-56 - تصویری 37:39
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 33-56 - صوتی 37:39
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ص آیات 52-88 (تصویری) 14:47
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ص آیات 52-88 (صوتی) 14:47
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق 31-آخر ، ذاریات 1-30 ، طارق و اخلاص 34:15
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق آیات 31-آخر ، ذاریات آیات 1-28 و شمس آیات 1-8 39:32
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 13-31 ، ضحی ، شرح و تین 38:06
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود علیه السلام آیات 25-50 40:10
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 12-41 40:03
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 263-281 ، نازعات 26-41 40:36
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 238-252 ، طارق و شرح 32:54
مصطفی اسماعیل - تلاوت سوره مبارکه کهف 17:13
مصطفی اسماعیل - تلاوت سوره مبارکه مریم - تصویری 05:45
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق 3:12
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات6-8 4:52
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات12-21 05:46
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-187 04:55
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 38-44 04:53
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186 05:19
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 171-174 03:45
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان به همراه زیرنویس انگلیسی 22:22
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع) آیات 50-53 06:21
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و قاف 06:19
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شمس و علق آیات 1-5 05:41
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قمر آیات 1-12 05:01
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 250-252 04:21
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه آیات 1-6 04:27
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غاشیه ، ضحی ، تین ، انشراح و علق (قاهره - 1346 شمسی) 22:23
مصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر ، رحمن و غاشیه 21:51
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران به همراه زیرنویس انگلیسی 34:44
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه لقمان به همراه زیرنویس انگلیسی 39:43
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص 35:43
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره واقعه آیات 75-96 37:36
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 106-141 34:50
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قاف آیات 31 تا آخر ، حاقه 1-24 ، نازعات ، شمس و حمد 54:49
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 1-37 54:27
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم ، نازعات ، طارق و انشراح 36:58
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه عنکبوت آیات 1-45 33:25
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و طارق 19:01
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و ق 41:46
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 13-آخر ، قاف و انشراح و اخلاص 49:04
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 15-46 27:31
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره های انعام آیات 74-110 با ترجمه انگلیسی و فارسی 36:23
مصطفی اسماعیل-تلاوت آیات ابتدای سوره الحاقه به 40 سبک متفاوت 26:20
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه 10:31
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه 10:31
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی بسیار زیبای سوره آل عمران 04:42
مصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود 38:52
سوره تحریم - سوره حاقه آیات 1 تا 24 و سوره نازعاات آیات 26 تا 33 01:02:00
سوره ابراهیم آیات 12 تا 41 40:08
سوره تحریم و سوره حاقه آیات 1 تا 14 37:21
سوره حج آیات 1 تا 29 30:14
سوره حجرات آیات 13 تا آخر - سوره ق - سوره شرح و سوره اخلاص 49:11
سوره حجرات آیات 13 تا آخر - سوره ق آیات 1 تا 22 - سوره طارق و سوره شرح 37:00
سوره حجرات آیات 13 تا آخر و سوره ق آیات 1 تا 27 51:10
سوره حجرات آیت 13 تا آخر و سوره ق 49:24
سوره قاف آیات 13 تا 31 - سوره ضحی - سوره شرح و سوره تین 38:23
سوره قاف آیات 19 تا 34 19:02
سوره رعد آیات 1 تا 29 43:00
سوره احزاب آیات 38 تا 48 و سوره حاقه آیات 1 تا 24 48:17
سوره فرقان آیات 58 تا آخر - سوره رحمن آیات 1 تا 28 - سوره نازعات آیات 15 تا 41 و سوره بلد آیات 1 تا 3 01:01:44
سوره اسرا آیات 1 تا 15 و سوره طارق 25:13
سوره ال عمران آیات 185 تا آخر 47:13
سوره آل عمران آیات 33 تا 63 52:52
سوره آل عمران آیات 95 تا 117 24:31
سوره آل عمران آیات 171 تا 195 38:30
سوره بقره آیات 238 تا 252 سوره طارق و سوره شرح 32:58
سوره بقره آیات 263 تا 281 و سوره نازعات آیات 26 تا 41 40:42

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی